Akademik

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi. ERCAN KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi. VEYSEL ALCAN
Arş. Gör. FATİH AKYAR
Arş. Gör. ÖZGE ÇEKİRGE

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL