Anabilim Dalları

  • Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı
  • Telekominikasyon Ana Bilim Dalı
  • Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı
  • Elektro Manyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği Ana Bilim Dalı
  • Elektronik Ana Bilim Dalı
  • Elektrik Tesisleri Ana Bilim dalı
  • Devreler Sistemler Ana bilim Dalı